10:00 | 27/11/2021

[PVOIL VOC 2021] Những điểm mới về điều lệ giải năm nay

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban tổ chức PVOIL VOC thông báo những thay đổi về điều lệ thi đấu của giải đua năm nay so với năm ngoái.
Những điểm mới về điều lệ giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2021
Ông Nguyễn Đức Hoàng - Trưởng Ban tổ chức PVOIL VOC 2021.

Ban Tổ chức, Ban Điều hành và Ban Trọng tài của PVOIL VOC 2021 đã tổ chức họp trao đổi về các nội dung liên quan tới điều lệ thi đấu của Giải. Sau khi tổng kết các nội dung từ các giải trước và với đề xuất từ Ban Trọng tài đã quyết định thay đổi, bổ sung các nội dung sau trong Điều lệ:

Mục IV.2: ==> Nội dung này để tăng tính an toàn

 • Trong suốt thời gian thi đấu các vận động viên bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm được Ban Tổ chức cung cấp, cài dây đai an toàn trước khi xe di chuyển. Trong khi thi đấu, vận động viên không đội mũ bảo hiểm, không cài dây an toàn bị nhắc nhở và tính lỗi phạt; Cố tình vi phạm thì tạm dừng thi đấu và tính lỗi DNF.

Mục IV.3 ==> Nội dung này làm chặt chẽ hơn việc kiểm tra tính tuân thủ của các quy định về xe thi đấu. Kể từ năm 2019 chúng ta đã thực hiện quá trình hậu kiểm các xe trong top 5 của các phân hạng thay vì kiểm tra xe thi đấu ngày phát race-kit.

 • Ban Trọng tài có thể kiểm tra kỹ thuật ngẫu nhiên, đột xuất với tất cả các xe trong quá trình thi đấu. Các xe vi phạm điều lệ về trang thiết bị, các hạng mục được phép nâng cấp, thay thế thì đội thi sẽ bị tính lỗi DNS cho tất cả các bài thi đã thực hiện trước thời điểm bị phát hiện vi phạm.

Mục VII.1 ==> Làm rõ hơn về lỗi DNF khi vượt quá thời gian quy định của bài thi

 • Mỗi bài thi có một khoảng thời gian tối đa sẽ được thông báo tại thời điểm mở đường thi bởi trọng tài. Thời gian xe chạy vượt quá thời gian tối đa của bài thi sẽ bị tính lỗi DNF.

Mục VII.1 ==> Để đảm bảo thời gian thi đấu và quy định chặt chẽ hơn thời gian đội thi xuất phát khi có hiệu lệnh của trọng tài

 • Những đội thi đã đăng ký đường thi phải đảm bảo sẵn sàng thi đấu khi có hiệu lệnh của trọng tài đường thi đó. Trọng tài sẽ gọi tối đa 03 lần mà trong vòng 5 phút đội thi không xuất phát theo hiệu lệnh thì sẽ bị mất quyền thi đấu (DNS – Did Not Start).

Những điểm mới về điều lệ giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2021

Mục VII.2.2 ==> Với những bài thi vận động viên không được chạy ra ngoài dây (phải chạy trong đường thi), nếu vi phạm sẽ bị quy thành lỗi phạt thời gian.

 • Vận động viên chạy ra ngoài đường thi đối với bài thi bắt buộc phải chạy trong dây.

Mục VII.2.3 ==> Quy định rõ hơn các lỗi phạt DNF

 • Đội thi không thực hiện đúng quy định của bài thi (chạy sai đường hoặc không thực hiện các yêu cầu bắt buộc trong bài thi cụ thể).
 • Thời gian xe chạy vượt quá thời gian tối đa của bài thi.
 • Vận động viên cố tình vi phạm lỗi an toàn trong quá trình thi đấu (không đội mũ bảo hiểm, không cài dây an toàn, không đi giày buộc dây) dù đã được các trọng tài nhắc nhở.
 • Vận động viên cố tình tác động vào cọc hoặc dây trong quá trình thi đấu như nhổ cọc cắm sang vị trí khác; làm nghiêng cọc; tháo dây; làm đứt dây và nối lại.

Mục VII.2.3 ==> Quy định rõ hơn các lỗi phạt DNS

 • Trong vòng 5 phút sau khi có hiệu lệnh của Trọng tài mà đội thi không xuất phát
 • Các xe vi phạm điều lệ về trang thiết bị, các hạng mục được phép nâng cấp, thay thế thì đội thi sẽ bị tính lỗi DNS cho tất cả các bài thi đã thực hiện trước thời điểm bị phát hiện vi phạm

Toàn văn Điều lệ (bản sửa đổi ngày 23/11/2021) tại đây.

Nguyễn Vinh

Theo LĐCĐ

Theo dòng dự kiện

Xem thêm tin cùng chủ đề

Tin liên quan

Tin mới hơn

Tin khác

Xem thêm tin khác

Chọn xe nào