12:04 | 18/10/2021

[Infographic] 10 xe bán chậm nhất 9 tháng đầu năm 2021

Tổng kết 9 tháng đầu năm, 5/10 xe bán ế nhất là MPV, Toyota có 4 cái tên, Isuzu và Ford đóng góp 2 xe, Honda và Kia mỗi hãng có 1 xe.
[Infographic] 10 xe bán chậm nhất 9 tháng đầu năm 2021

Nguyễn Vinh

https://cuocsongantoan.vn/infographic-10-xe-ban-cham-nhat-9-thang-dau-nam-2021-72100.html

Tin mới hơn

Tin khác

Xem thêm tin khác