07:00 | 15/07/2020

Từ 5/8, Cảnh sát Giao thông được dừng phương tiện trong 4 trường hợp dưới đây

Thay vì 5 trường hợp hiện hành, Cảnh sát Giao thông (CSGT) chỉ được quyền dừng phương tiện trong 4 trường hợp sau từ ngày 5/8/2020.    

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 65/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của CSGT. Theo đó, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/8/2020.

Thông tư quy định lại về các trường hợp CSGT được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, trong đó nêu rõ 4 trường hợp CSGT có quyền dừng phương tiện.

tu 58 canh sat giao thong duoc dung phuong tien trong 4 truong hop duoi day

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 16 quy định CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông và các hành vi vi phạm khác.

Thứ hai là thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba là khi có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

Cuối cùng, khi có văn bản đề nghị của Thủ tưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.

tu 58 canh sat giao thong duoc dung phuong tien trong 4 truong hop duoi day

Hiện nay, theo Điều 87 Luật Giao thông đường bộ năm 2008: CSGT đường bộ thực hiện việc tuần tra, kiểm soát để kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Còn Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định về quyền hạn của CSGT cũng nêu rõ tại Điều 5: CSGT có quyền được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ, kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát; Xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Phương Huyền

Theo LĐCĐ

Tin liên quan

Tin mới hơn

Tin khác

Xem thêm tin khác

Chọn xe nào